Kalite Yönetim Birimi

KALİTE  YÖNETİM BİRİMİ

Başhekim Yardımcısı : Uzm. Dr. Bilgehan Hamit IŞIKOĞLU
Kalite Yönetim Direktörü : Güliz KAÇAR BANBAL
Kalite Birim Hemşiresi  : Seval ERGiN
Kalite Birimi Ver Hazırlama Kontrol İşletmeni : Ferhan ÇATAL

 

Görev Amacı
 
Kurum içi tüm hizmetlerin Sağlıkta Hizmet Kalitesi Standartları rehberliğinde yürütülmesi ve koordinasyonunu sağlamak,

Temel İş ve Sorumluluklar

Sağlıkta Kalite Standartları çerçevesinde yürütülen çalışmaların koordinasyonunu sağlamak,

Kurumsal amaç ve hedeflere yönelik çalışmaları takip etmek,

Öz değerlendirmeleri yönetmek,

Güvenlik Raporlama Sistemine ilişkin süreçleri yönetmek,

Risk Yönetimine ilişkin süreçleri yönetmek,

Hasta ve çalışan memnuniyetinin ölçülmesine yönelik çalışmaları(anket uygulamaları, anket sonuçlarının değerlendirilmesi, anket sonuçlarına yönelik iyileştirme çalışmaları, hasta ve çalışan geribildirimlerin alınması)yönetmek,

Sağlıkta Kalite Standartları çerçevesinde dokümanların yönetimini sağlamak,

Kalite göstergelerine yönelik süreçleri yönetmek

Sağlıkta Kalite Standartları çerçevesinde belirlenen komitelere üye olarak katılmak.

YILLIK ÖZ DEĞERLENDİRME PLANI - 2016

YILLIK ÖZ DEĞERLENDİRME PLANI - 2017

BÖLÜM KALİTE TEMSİLCİLERİ

HASTANE KOMİTE ÜYELERİ

SAĞLIK HİZMETLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİNE DAİR YÖNETMELİK

ÇALIŞAN GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI GENELGESİ

SAĞLIKTA KALİTE VE AKREDİTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI WEB SAYFASI

 

 

DİLEK VE ÖNERİLERİNİZ, BİZİM İÇİN ÖNEMLİDİR !
FORMA GİDİN
Tc Sağlık Bakanlığı Dumansız Hava Sahası Saglıkla Buluşma Noktası Sabim ALO 184 ALO 113 Ulakbim İlacım TMO Bimer ALO 150 ALO 191 E-Öğrenme E-Nabız E-Devlet Web Uygulamaları Bilgi Edinme ÇSGB Elektironik Belge Doğrulama Sistemi Evde Sağlık Yönetim Sistemi Giriş Evde Sağlık